Önemli Tarihler

Genişletilmiş Özet Son Gönderim: 13 Şubat 2017 | Sonuçlarının Açıklanması: 17 Mart 2017
Başkent Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Başkent Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, bilimsel üretimin yanı sıra bu uzun yolculuğun kutlanması gibi bir misyon da üstlenmektedir. Kongrenin asıl işlevini kaybetmeden, genç nesillere geçmiş hatıralarımızın da aktarılacağı özel anların planlamasını da yapacağız.

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 25-27 Mayıs 2017

Güncel Haberler